Poprzednie edycje Eko-Inspiracji

 box podsumowanie V edycji

box podsumowanie IV edycji

box podsumowanie III edycji

EiR1Wydanie specjalne magazynu EiR, podsumowujace plebiscyt i Gale Ekoinspiracja 2017.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy, do którego na zajęcia edukacyjne uczęszcza obecnie 78 podopiecznych. W ramach ośrodka prowadzona jest również rehabilitacja, przyjmuje lekarz – neurolog dziecięcy oraz lekarz – rehabilitant. Prowadzimy swoją działalność nieodpłatnie.  Fundusze pozyskiwane są ze składek członków, zbiórek publicznych, 1% podatku oraz co roku organizowany jest bal charytatywny.

Ekozofia niepełnosprawnych

„Ekozofia niepełnosprawnych – holistyczne podejście do terapii, rehabilitacji i edukacji” - międzynarodowe sympozjum zorganizowane w murach Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Etnologii      i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Partnerami projektu był: Cieszyński Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Spółdzielnia Socjalna „Ekocentrycy” z Krakowa. współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Obszary rozważań naukowych podczas konferencji:

obszar oligofrenopedagogiki:

•    pedagogika ekologiczna;
•    osoba niepełnosprawna w przestrzeni publicznej;
•    eko zabawa w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną;
•    środowisko naturalne podstawą stymulacji osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną;
•    mikrointoksykacja metalami ciężkimi a niepełnosprawność;
•    zooterapia w kształtowaniu zachowań proekologicznych u niepełnosprawnych;
•    eko twórczość dzieci z niepełnosprawnością intelektualną;
•    ekobajka w pracy z osobami niepełnosprawnymi;
•    kształtowanie świadomości ekologicznej dziecka niepełnosprawnego;
•    środowisko naturalne jako źródło inspiracji w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych;
•    ekologiczne podejście do odżywiania niepełnosprawnych. perspektywa psychologiczna;
•    obszar architektoniczno – biobudowniczy.

holistyczna architektura, jako niezbędny składnik zrównoważonego rozwoju:

•    zrównoważone zarządzanie ściekami na terenach wiejskich;
•    zmiana paradygmatu medycyna vs architektura – środowisko zbudowane a zdrowie użytkowników- naukowe przesłanki w projektowaniu budynków o funkcji medycznej;
•    biocenotyczne systemy  terenów zielonych – integralny składnik dla zdrowego środowiska życia;
•    zrównoważone rozwiązania architektoniczne /budownictwo pasywne/ przystosowane do potrzeb wszystkich grup użytkowników – design for all.

Zakres tematyczny konferencji stanowi nierozerwalne połączenie z projektem Centrum Kształcenia i Wymiany Doświadczeń „Ekozofia Niepełnosprawnych” – którego pomysłodawcą jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie. Projekt zakłada powstanie nowoczesnych, pasywnych budynków (biobudownictwo), odrestaurowanie obiektów zabytkowych i utworzenie wysokospecjalistycznych placówek adresowanych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Czy wiesz, że…

Szesnastu wykładowców i prawie sześciuset słuchaczy, to „liczbowy efekt” konferencji, wydanie publikacji naukowej w liczbie 250 ezg. pod tym samym tytułem co konferencja – publikacja została  wydana również w formie bezpłatnego e-booka.

W 2009 roku Stowarzyszenie zakupiło od Starostwa Powiatowego nieruchomość, należącą niegdyś do Habsburgów, o powierzchni 0,80 ha z zabytkową zabudową, tj. zameczkiem, budynkiem folwarcznym o powierzchni użytkowej 360 m2. Obiekt ten wpisany jest na listę zabytków i wymaga kapitalnego remontu. Całość w przyszłości ma stanowić kompleks charakteryzujący się budownictwem pasywnym, funkcjonujący w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.

www.ekozofia.ox.pl

Organizator programu

 

 

 

Wyróżnieni godłem Eko-Inspiracja

 • 16.jpg
 • 72.png
 • 68.jpg
 • 53.jpg
 • 2.jpg
 • 37.jpg
 • 46.jpg
 • 24.jpg
 • 26.jpg
 • 36.jpg
 • 70.jpg
 • 35.jpg
 • 39.jpg
 • 54.jpg
 • 49.jpg
 • 75.jpg
 • 20.jpg
 • 50.jpg
 • 6.jpg
 • 65.jpg
 • 25.jpg
 • 99.png
 • 69.jpg
 • 66.jpg
 • 23.jpg
 • 38.jpg
 • 56.jpg
 • 60.jpg
 • 52.jpg
 • 62.jpg
 • 77.png
 • 15.jpg
 • 48.jpg
 • 57.jpg
 • 73.png
 • 98.png
 • 33.jpg
 • 21.jpg
 • 81.jpg
 • 34.jpg
 • 82.jpg
 • 29.jpg
 • 14.jpg
 • 51.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 28.jpg
 • 64.jpg
 • 8.jpg
 • 27.jpg
 • 18.jpg
 • 61.jpg
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 9.jpg
 • 47.jpg
 • 71.JPG
 • 19.jpg
 • 22.jpg
 • 76.jpg
 • 13.jpg
 • 17.jpg
 • 74.png
 • 61.JPG
 • 11.jpg
 • 30.jpg
 • 63.jpg
 • 67.jpg
 • 1.jpg
 • 32.jpg
 • 40.JPG