Recykling Rejs 2017

logoRecyklingRejsRecykling Rejs 2017 - Odzyskuj tworzywa sztuczne! To był już siódmy Recykling Rejs - zamykający siedmioletni program edukacyjny na rzecz czystości rzek, walki z ich zaśmieceniem i promocją recyklingu, podczas którego przemierzyliśmy ponad 5 tys. km szlaków wodnych.

Tym razem nurt edukacji poniósł nas w czerwcu z Wielkich Jezior Mazurskich do Warszawy przez: Jeziora: Mamry i Śniardwy, następnie rzekami Pisą, Narwią Bugiem i Wisłą.

W każdym porcie, marinie, na każdym brzegu zapraszaliśmy do wspólnych akcji sprzątania, ale przede wszystkim do nieśmiecenia! Organizatorzy: Dominik Dobrowolski - ekolog i podróżnik oraz Fundacja PlasticsEurope Polska.

Dzień różnorodności nie tylko biologicznej

lipowkaRekreacyjno-edukacyjna impreza plenerowa „Dzień Różnorodności nie tylko Biologicznej” w Kamieniołomie Lipówka w Rudnikach koło Częstochowy, mająca charakter rodzinnej majówki zapewniła uczestnikom zabawę i udział w trzech obszarach: popularno-naukowym, aktywności ruchowej oraz kulinarnym. Strefa popularnonaukowa to wystawy, pokazy i warsztaty prowadzone przez naukowców: botaników, zoologów, paleontologów, geologów i chemików. Miłośnicy techniki i przemysłu mieli możliwość poznania technologii łączenia światłowodów oraz okazję zwiedzenia nowoczesnej cementowni. W strefie aktywności ruchowej realizowane były warsztaty rowerowe, spacery przyrodnicze, ćwiczenia z pierwszej pomocy oraz była dostępna trampolina i symulator żaglówki. W obszarze „kulinarnym” trwał show - gotowanie na Patelni Plenerowej wraz z bezpłatną degustacją oraz odbył się konkurs „Lipówka Chef – Smakowite Kolory”.

Organizatorzy:
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
CEMEX Polska – Cementownia Rudniki
Gmina Rędziny
Stowarzyszenie Ruch Inicjatyw Społeczno – Ekologicznych Przytulia

www.cemex.pl

Kup Deskę - pomóż jeżom przetrwać zimę

kup deskeOgólnopolska akcja edukacyjna Fundacji Ekologicznej ARKA „KUP DESKĘ”. Podczas akcji uczniowie z warszawskich szkół podstawowych dowiedzą się jak pomagać jeżom i zbudują dla nich specjalne domki.

Partnerem strategicznym akcji są Lasy Państwowe. Kolejne etapy programu odbędą się w Bielsku-Białej, Krakowie, Katowicach i Opolu. Edukacja i schronienie dla jeży. W ramach akcji „KUP DESKĘ” Fundacja Ekologiczna ARKA chce budować domki dla jeży oraz pomagać miłośnikom tych zwierząt w opiece nad nimi. Dodatkowo będzie prowadzić edukację ekologiczną skierowaną do dzieci i młodzieży.

Zielona Edukacja

eko centrum wroclaw„Zielona edukacja” to kampania edukacyjna skupiona na kreowaniu i promowaniu postawy osobistej odpowiedzialności za stan miejskiego ekosystemu oraz uświadamiająca najważniejsze zagrożenia i wyzwania związane ze stanem środowiska naturalnego we Wrocławiu. Bezpośrednimi ODBIORCAMI zadania były dzieci i młodzież z wrocławskich placówek, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Pośrednimi odbiorcami zadania byli wszyscy mieszkańcy Wrocławia, w tym przede wszystkim – nauczyciele i opiekunowie, rodziny oraz sąsiedzi bezpośrednich odbiorców zadania, a także uczestnicy otwartych imprez edukacyjnych będących częścią kampanii.

Szlakiem Ekologii

szlakiem ekologiiProjekt „Szlakiem ekologii” kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w województwie zachodniopomorskim oraz ich nauczycieli, odpowiedzialnych za przekazywanie wiedzy o środowisku i ekologii. Projekt korzysta z dorobku, doświadczeń i oferty istniejących w regionie ośrodków edukacji ekologicznej. Promuje ich działalność związaną z ochroną środowiska i prezentuje zrealizowane projekty ekologiczne.

W ramach projektu wydana została publikacja książkowa i płyta DVD, które będą stanowiły informator dla dzieci, a zarazem pomoc dydaktyczną dla nauczycieli. Na ich podstawie nauczyciel i dzieci będą mogli zaplanować wycieczkę i zajęcia praktyczne w ramach edukacji ekologicznej w szkołach. Oprócz roli edukacyjnej, publikacja i płyta DVD będą służyły promocji samych ośrodków edukacji ekologicznej. Aby skutecznie zrealizować projekt, Polska Fundacja Ekologiczna przeprowadziła wstępne rozmowy na temat projektu z ośrodkami edukacji ekologicznej, które wyraziły zainteresowanie udziałem w przedsięwzięciu, deklarując jednocześnie współpracę merytoryczną.

Rower Pomaga

arkaAkcja "Rower Pomaga" jest częścią kampanii ekologicznej "Zadbaj o Klimat". W kampanii promujemy gospodarkę niskoemisyjną i zeroodpadową oraz niskoemisyjny transport rowerowy. Mówimy o wpływie konsumpcji na poziom indywidualnej emisyjności. Wskazujemy dobre praktyki we wdrażaniu polityki klimatycznej i korzyści, jakie z niej płyną.  Autorską akcję ROWER POMAGA Fundacja Ekologiczna ARKA realizowała po raz pierwszy w roku 2015.

Nasz pomysł okazał się ogromnym sukcesem. Przejechaliśmy ponad 120 000 rowerowych kilometrów. Ograniczyliśmy emisję CO2 o ponad 30 000 kg. W akcji aktywnie uczestniczyło ok. 3000 osób. Odbyło się ponad 50 lokalnych akcji i ukazało prawie 200 informacji w mediach. A przede wszystkim rozdajemy wymarzone rowery dzieciom z domów dziecka i świetlic środowiskowych w sumie 24 sztuki.

Posadź swoje drzewko

silesiaAkcja "Posadź swoje drzewko" została zainicjowana w 1991 roku i do chwili obecnej koordynowana jest przez Fundację Ekologiczną "Silesia". W pierwszych latach jej trwania miała charakter planowanego nasadzenia drzew i krzewów wokół szkół, głównie w celu poprawy walorów estetycznych. Aktualnie jest akcją tworzenia różnego typu ogrodów. Biorą w niej udział przede wszystkim szkoły i przedszkola, a także kluby ekologiczne, instytucje ochrony zdrowia i opieki społecznej, różne instytucje i organizacje społeczne. Ta społeczna akcja dofinansowywana była i jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Podstawowe cele akcji to:

•    wzbogacenie w zieleń krajobrazu terenu województwa śląskiego
•    poprawa estetyki terenu placówek oświatowo - wychowawczych
•    tworzenie kolekcji podstawowych gatunków drzew i krzewów
•    wzbogacenie różnorodności biologicznej aglomeracji miejskich
•    wzrost świadomości środowiskowej
•    rozbudzenie odpowiedzialności i troski za środowisko wokół nas
•    budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą

Po Stronie Natury

po stronie naturyPo Stronie Natury (dawniej: Moje Silne Drzewo) to przede wszystkim sadzenie drzew, ale także edukacja, gdyż jak mówi piękne przysłowie „kto myśli 10 lat naprzód, sadzi drzewa, a kto patrzy 100 lat naprzód – uczy ludzi”. W ramach Programu przygotowaliśmy dla uczestników wiele atrakcji - począwszy od konkursu grantowego, przez różne akcje edukacyjne, a skończywszy na sadzeniu kolejnych milionów drzew w Beskidach. Program ma charakter ogólnopolski.
Powstaje we współpracy z Firmą Żywiec Zdrój S.A. 

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

oweOlimpiada Wiedzy Ekologicznej jest wiodącym wydarzeniem eko-edukacyjnyjnym w Polsce zarejestrowanym w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Organizowana od ponad 30 lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem uczniów kolejnych roczników, adeptów szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów oraz dydaktyków.Istniejemy już czwartą dekadę, a w naszych eliminacjach startowało do tej pory ponad 1.525.000 młodzieży. Ze szczególną satysfakcją należy podkreślić ,że uczestnictwo w naszej Olimpiadzie wymaga dużego samodzielnego nakładu pracy oraz zaangażowania uczniów  i zdolności łączenia teorii z praktyką.

Odpakowani

odpakowaniODPAKOWANI to całoroczna, ogólnopolska akcja, zorganizowana przez  Agencję Wydawniczą AGA PRESS, którą dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zaplanowane w projekcie „Odpakowani” działania i rozwiązania dotyczyły szeroko pojętej problematyki segregacji oraz recyklingu zużytych opakowań, a także profilaktyki w zakresie gospodarowania odpadami. Wszystko po to, by nasza planeta nie stała się górą śmieci. Przez cały rok szkolny w różnorodne proekologiczne aktywności włączyło się przeszło 1500 szkół podstawowych z całej Polski. Od września 2015 r. do końca czerwca 2016r. trwała ostra walka z piętrzącą się górą śmieci,  połączona z intensywną i niezwykle kreatywną profilaktyką, a także solidną porcją wiedzy, jak zmniejszać ilość odpadów oraz jak zapobiegać ich gromadzeniu w przyszłości.

Obywatel na straży drzew

fenProjekt dotyczy drzew i zmiany w podejściu do ich ochrony w dużych miastach Polski poprzez społeczny monitoring wykorzystania Budżetu Obywatelskiego i realny wpływ obywateli na jego kształt. Drzewa są ważne, gdyż oczyszczają powietrze, poprawiają klimat, zmniejszają hałas i stres życia, wpływają na jakość życia i wzrost ceny nieruchomości, służą przyrodzie. Za ochronę przyrody w tym zakresie odpowiedzialne są władze gminne, ale w dużych miastach obserwujemy intensywny proces rugowania drzew. Z naszych doświadczeń strażniczych wynika, że w dużych miastach drzewa są masowo wycinane. Stąd potrzeba skuteczniejszych mechanizmów tworzenia nowych zadrzewień oraz większego zaangażowania obywateli w ten proces i jego kontrolę.

Jednocześnie widać coraz większy ruch społeczny mający na celu ochronę drzew. Przejawia się on w coraz większym wykorzystaniu mechanizmu Budżetu Obywatelskiego, gdzie aktywni obywatele mogą realizować „zielone projekty” i oddziaływać w ten sposób na politykę miasta.

Naturalnie aktywni

eko centrum wroclawNATURALNIE AKTYWNI to projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży.  W ramach projektu podjęto następujące działaniaedykacyjne:

21 zajęć POGROMCY MITÓW, których tematem była konfrontacja wiedzy potocznej z osiągnięciami nauki w zakresie ekologii, z naciskiem na tematykę zmian klimatu, skupiającą najważniejsze wyzwania stojące aktualnie przed ludzkością.
20 zajęć NATURALNIE AKTYWNI, podczas których poruszaliśmy kwestię aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem idei zrównoważonego rozwoju i działalności wolontariackiej.  4 zajęcia DŹWIĘKI WIATRU czyli warsztaty, które opierały się na pracy z dźwiękiem –  jego kształcie, barwie, formie i fakturze jako formach ekspresji emocji w sztuce. Uczestnicy skonstruuowali instalację dźwiękowo-kinetyczną, napędzaną siłą jednego z najważniejszych odnawialnych źródeł energii: wiatru.

Liderzy Ekologicznej Produkcji

liderzy produkcjiPROJEKT „Liderzy Ekologicznej Produkcji" to program szkoleniowo-doradczy dla firm z grona MŚP. Jego celem jest ułatwienie 72 osobom decyzyjnym w przedsiębiorstwach  adaptacji zasad zarządzania środowiskowego i inwestycji ekologicznych w 36 przedsiębiorstwach z województw: podlaskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego oraz małopolskiego.
Przekazanie wiedzy na temat korzyści z proekologicznego prowadzenia małego i średniego przedsiębiorstwa 216 pracownikom w/w przedsiębiorstw.

Kochasz Polskę? Nie śmieć

kochasz polske nie smiecTo hasło kampanii ekologicznej realizowanej przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim. Głównym celem podejmowanych działań jest promocja czystej i uporządkowanej przestrzeni wspólnej. Organizatorzy odważnym spotem, odwołującym się do patriotyzmu lokalnego, chcą wywołać dyskusję i zmobilizować do działania.

Festiwal Filmów Ekologicznych

ekofilmXIV Ogólnopolski i X Międzynarodowy Festiwal Filmów Ekologicznych „Ekofilm” jest przeglądem twórczości filmowej poświęconej problemom ekologii i ochrony środowiska. Festiwal odbywa się co dwa lata, został zainicjowany w maju 1989 roku. W 1994 roku nadano mu imię Macieja Łukowskiego, znanego twórcy filmów ekologicznych i przyrodniczych. Organizatorami Festiwalu Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego są: Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz Nowogardzki Dom Kultury.

Drzewko za Butelkę

dzb1„Drzewko za butelkę” to doroczna Inicjatywa stworzona i realizowana przez firmy uczestniczące w Programie „Odpowiedzialność i Troska”. Projekt niezmiennie od wielu lat cieszy się dużą popularnością. Sprzyja temu jasny cel akcji, czyli dbanie o środowisko poprzez edukowanie najmłodszych. Wydarzenie stanowi doskonałą płaszczyznę integracji firm realizujących Program z placówkami oświatowymi, władzami samorządowymi, mediami czy społecznością lokalną wokół atrakcyjnej formy budowania wspólnego dobra dla wszystkich pokoleń. W tym roku akcja odbywa się pod patronatem Ministerstwa Środowiska, Lasów Państwowych i Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji.

Dla Kwisy dla Natury

zielona akcja„Dla Kwisy dla Natury" to projekt realizowany przez Fundację ZIELONA AKCJA polegający na  przygotowaniu małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów”.  Ma on na celu  ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie Doliny Dolnej Kwisy. W praktyce oznacza to utworzenie infrastruktury turystycznej, która nie zagrozi przyrodzie, należącej do obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnej Kwisy”.