Koło Naukowe Ekologów WSEiZ

kneCelem Koła jest umożliwienie jego członkom: rozwijania wiedzy ekologicznej oraz umiejętności jej stosowania; pogłębianie wiedzy w zakresie funkcjonowania układów ekologicznych, szczególnie w relacji ekosystem-człowiek; realizowanie zainteresowań w ramach ochrony zasobów przyrody i środowiska przyrodniczego; popularyzacji turystyki ekologicznej; prezentacji i popularyzacji swoich osiągnięć naukowych; kształtowania postaw przyjaznych środowisku.