MSKNAiEK - Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Architektury i Ekologii Krajobrazu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

msknGłówne założenia i cele koła to: pogłębianie wiedzy z zakresu architektury krajobrazu, ekologii, ochrony i kształtowania krajobrazu rolniczego oraz pokrewnych dziedzin; uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konkursach, warsztatach, konferencjach i sympozjach kół naukowych; współpraca z organizacjami związanymi z architekturą krajobrazu, ekologią krajobrazu i ochroną przyrody w kraju i za granicą oraz z innymi kołami naukowymi. Od 2006 roku w ramach działalności Koła organizowane są letnie obozy naukowe. Ich pomysłodawcą i głównym organizatorem jest dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Jan Chmielewski. Pierwszy obóz odbył się w Ostrowie Lubelskim, a jego uczestnicy wzięli udział w projekcie PHARE. Od 2007 roku letnie obozy organizowane są pod hasłem "Etiudy Krajobrazowe" gdyż celem każdego z nich jest zebranie materiałów do opracowania "Etiudy Krajobrazowej" na wybrany przez uczestników temat, najczęściej dotyczący regionu, w którym aktualnie się znajdują. Etiudy to krótkie formy wypowiedzi o charakterze studium naukowo - artystycznego, w postaci prezentacji multimedialnych, teki rysunków lub fotografii, tekstu - eseju, lub w innej formie łączącej kilka w/w elementów.
 
Oprócz Etiud Krajobrazowych organizowane są także tematyczne seminaria terenowe. Od 2012 roku działalność koła to także realizacja innowacyjnych przedsięwzięć związanych z popularyzacją GIS (Geographic Information System) głównie w oparciu o oprogramowanie ArcGIS firmy ESRI. Zrealizowano m.in.: I Ogólnopolską Letnią Szkołę GIS w Lublinie (21-26.10.2012 r.); Warsztaty Geodesign (21.05.2014 r.).