Naukowe Koło Ekologów Roślin „Littorella” Uniwersytet Gdański

littorellaKoło LITORELLA zrzesza studentów i doktorantów Wydziału Biologii zainteresowanych ekologią roślin wodnych i lądowych, a ogólnie przyrodą. W okresie letnim organizujemy obozy naukowe, podczas których członkowie Koła i osoby zainteresowane prowadzą badania ekologiczne na ciekawych przyrodniczo obiektach Pomorza (jeziora, rzeki, parki krajobrazowe). Badania współorganizujemy z Parkami Krajobrazowymi z terenu Pomorza. Wyniki przeprowadzonych przez nas badań publikujemy i prezentujemy na konferencjach i w czasopismach o zasięgu krajowym i miedzynarodowym. Organizujemy również spływy kajakowe, wycieczki do ogrodów botanicznych, muzeów archeologicznych oraz przyrodniczo ciekawych miejsc. Staramy się rozwijać zainteresowania ekologią u uczniów szkół średnich. Dzielimy się z młodszymi kolegami wiedzą m. in. o funkcjonowaniu jezior, współpracujemy z Gdańskim Gimnazjum „Lingwista”, biorąc udział w programie: „Zaopiekuj się mną: jezioro Jasień”. Corocznie uczestniczymy w Bałtyckim Festiwalu Nauki, podczas którego prezentujemy krajowe i egzotyczne rośliny owadożerne oraz zagadnienia dotyczące ochrony jezior i torfowisk.