SKN "Eko-Inżynier" Politechniki Wrocławskiej

eko inzynierStudenckie Koło Naukowe "Eko-Inżynier" powstało w roku 2003. Od początku jego istnienia funkcję głównego opiekuna koła pełni dr hab. inż Andrzej Szczurek. W ciągu dziesięciu lat swojej działalności koło zorganizowało kilkadziesiąt wyjazdów, jego członkowie uczestniczyli w konferencjach naukowych (Konferencja Naukowa Studentów, Puzzel). Obecnie działamy w ramach dwóch sekcji tematycznych - Sekcji Budynków Niskoenergetycznych oraz Sekcji Ogrzewnictwa.