Studenckie Koło Naukowe „Horyzont” przy Stacji Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w Międzyzdrojach

smusStudenckie Koło Naukowe „Horyzont”, działające przy Stacji Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w Międzyzdrojach powstało w 2012 roku. Pierwszą aktywnością usankcjonowanego koła naukowego była organizacja pikniku naukowego w 2013 r. na terenie Stacji Morskiej US, polegająca na przeprowadzeniu konkursów edukacyjnych i warsztatów naukowych. Konkurs „Giganci z przeszłości”, skierowany był do najmłodszych uczestników pikniku, natomiast „Zawieszone w toni i czające na dnie” – to warsztaty praktyczne na temat mikroorganizmów morskich, połączone z praktyczną prezentacją i możliwością obejrzenia mikroorganizmów przy pomocy aparatury naukowej. Do chwili obecnej Koło zaangażowane było w szereg projektów proekologicznych i społecznych. Poza działalnością edukacyjną i promocyjną, studenci prowadzą regularne obserwacje, badania i pomiary, szczególnie w trakcie występowania zjawisk ekstremalnych w strefie brzegowej.