Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

ekologia wyrobowCelem działalności jest popularyzacja, rozwój i pogłębienie wiedzy studentów w zakresie ekologii wyrobów, obejmującej zagadnienia dotyczące ekoprodukcji i ekoproduktów, w tym: zaznajomienie studentów z normą środowiskową ISO 14000, projektowanie wyrobów i opakowań przyjaznych środowisku, projektowanie procesów czystszej produkcji, badanie cyklu życia wyrobów pod kątem oddziaływania na ekosystem procesów produkcji i eksploatacji, kształtowanie cech ekologicznych wyrobów w procesie technologicznym, ocena wpływu eksploatacji wyrobów i procesów ich wytwarzania na ekosystem, likwidacja zużytych wyrobów, opakowań i innych odpadów poużytkowych, problemy utylizacji, recyklingu i gospodarki odpadami przemysłowymi i komunalnymi.