FUNDACJA „RATUJ RYBY”

RATUJ RYBY LogoJesteśmy młodą Polską organizacją, która z sercem i zapałem działa w celu zahamowania degradacji naszej wspólnej, polskiej natury i środowiska wodnego. Fundacja Ratuj Ryby realizuje swoje cele głównie dzięki wsparciu wszystkich miłośników ryb i środowiska naturalnego. Zajmujemy się ekologią, ichtiologią oraz bezpośrednią pomocą naturze w jej szybszej odbudowie.

W realizacji przedsięwzięć pomagają nam również Partnerzy oraz firmy świadome odpowiedzialności społecznej w biznesie CSR. Udało nam się zaangażować do działań kilkadziesiąt podmiotów czy instytucji. Za co serdecznie dziękujemy, ciesząc się, że dzięki Wam możemy dalej realizować tak ważne cele. Dla ryb, natury i wszelakiego zdrowia z niej płynącego.

W fundacji nie ma zatrudnionych żadnych osób, a środki wpływające na cele statutowe nie są obciążone kosztami innymi aniżeli realizacja celu. W kosztach realizacji pomagają partnerzy oraz finansowane są ze środków prywatnych (Patrz sprawozdania finansowe)
Nasze działania:
Powstaliśmy w 2015 r. a już od 2016 wraz z Partnerami zdążyliśmy zrealizować lub patronować następującym przedsięwzięciom dla (w zaokrągleniu):
Edukacja:
- 12 000 dzieci w szkołach
- 6 000 dzieci w terenie
- 5 000 podczas EKO REJSÓW
- 10 konferencji (UAM, MSC, IRŚ, Technikum Rybactwa Śródlądowego)
- 30 wystaw ryb
- realizacja filmów edukacyjnych na kanale YT:
Pomoc naturze:
- 1 000 000 szt. ryb - pozyskanie środków z WFOŚIGW w Pniu i ZARYBIENIE RZEKI WARTY po jej potężnym zatruciu na odcinku ponad 100 km
- 15 szt. gniazd tarłowych dla sandaczy - Budowa i instalacja w rzece Warcie
- kilkanaście ton śmieci uzbieranych podczas cyklicznej, coroczna akcji SPRZĄTANIA BRZEGÓW WARTY
- ponad 1000 kg butelek zebranych podczas akcji Dno - NIE dla butelek
Cele fundacji:
Zahamowanie degradacji środowiska naturalnego
Edukacja ekologiczna, biologiczna, ichtiologiczna.
Ochrona środowiska naturalnego.
Bezpośrednia pomoc naturze w odbudowie
Ochrona wód śródlądowych.
Ochrona ryb.
Promocja i certyfikowanie poprawnie zarządzanych ekosystemów wodnych.
Propagowanie i promocja etyki wędkarskiej.