Stella Pack S.A.

Stella Logo 2019Stella Pack S.A. to jeden z największych producentów worków na śmieci w Europie. Naszą dumą jest 6 nowoczesnych zakładów produkcyjnych w Polsce i na Ukrainie. Wszystkie produkowane przez nas worki na śmieci powstają z przetworzonych odpadów foliowych. Jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami produkowania i wprowadzania na rynek worków na śmieci wykonanych z surowców pierwotnych (Virgin). Dysponujemy unikaną, opracowaną w naszej firmie technologią przetwarzania odpadów foliowych w regranulat, a następnie w pełnowartościowe worki na śmieci. Jest to przyjazna środowisku technologia, w skład której wchodzi najnowocześniejsza w naszej części Europy, wysokowydajna linia sortująca oraz opatentowany przez Stella Pack „Sposób wykorzystania ciepła w procesie regranulowania”, czyniący ten proces znacznie bardziej ekologicznym. Podczas wytwarzania regranulatu z mieszaniny folii odpadowych wykorzystuje się wielokrotnie ciepło powstałe w procesie. Ciepło znajdujące się w wodzie płynącej w trzech skorelowanych wzajemnie zamkniętych obiegach wodnych służy do wielokrotnego mycia na gorąco przetwarzanej folii odpadowej, segregacji flotacyjnej oraz suszenia rozdrobnionej folii za pomocą nagrzanego od przepływającej, ciepłej wody, powietrza. Wykorzystanie gorącej wody pozwoliło na rezygnację z używania do mycia folii, szkodliwych dla środowiska, odczynników chemicznych.

Stella Pack każdego miesiąca przetwarza ponad dwa tysiące ton odpadów foliowych, zamieniając je w worki na śmieci, które są w każdym aspekcie porównywalne do produktów, wykonanych z surowców pierwotnych.

Od ponad 20 lat realizujemy w praktyce ideę gospodarki obiegu zamkniętego, przetwarzamy odpady foliowe, oczyszczamy z nich środowisko naturalne i zamieniamy je w produkt, zaprojektowany tak, by mógł być ponownie przetworzony.