Grupa Hortex

logo HortexGrupa Hortex jest liderem na krajowym rynku mrożonych warzyw i owoców, wiceliderem na rynku soków, nektarów i napojów. Od lat wychodzi naprzeciw nowym trendom i z zaangażowaniem tworzy pyszne, innowacyjne produkty. Systematycznie pracuje nad poszerzeniem portfolio, w którym obecnie ma ponad 80 wariantów soków, nektarów i napojów oraz blisko 80 mrożonek.

Dbając o jakość swoich produktów, firma pamięta także o środowisku. Na terenie wszystkich zakładów wdrożona została norma ochrony środowiska ISO 14001, która definiuje regułę równowagi pomiędzy zachowywaniem rentowności, a minimalizacją wpływu działalności biznesowej na środowisko naturalne. Ponadto zobowiązuje ona firmę do informowania wykonawców i dostawców o zasadach postępowania, które obowiązują w zakładach i których, działając na ich zlecenie zobowiązani są przestrzegać.

Wszystkie zakłady są regularnie modernizowane, ponoszone są znaczne nakłady finansowe na ich unowocześnienie, podniesienie jakości i bezpieczeństwa produktów oraz ochrony środowiska. W zakładach zmniejsza się m.in. zużycie wody przygotowania surowców.

 

Hortex i eko- edukacja
Firma angażuje się w działania na rzecz edukacji ekologicznej czego przykładem jest program „Hortex Naturalnie”, w ramach którego uczniowie szkół oraz pracownicy uczestniczą w ekologicznym pikniku. Celem akcji „Hortex Naturalnie” jest kształtowanie postaw proekologicznych, zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony środowiska oraz recyclingu opakowań.