FOWE

logo zl z n b

Ekologia, a w szczególności tematyka Odnawialnych Źródeł Energii jest w dalszym ciągu tematem zarówno mało powszechnym, ale i mało rozumianym w społeczeństwie. Odnawialne źródła energii najczęściej kojarzą się z wielkimi turbinami farm wiatrowych, które w Polsce nie zyskały wielu zwolenników i co bardzo ważne, jednoznacznie utożsamiane są z wysokimi nakładami inwestycyjnymi.

Takie postrzeganie OZE w naszym kraju skutecznie hamuje rozwój technologii. Aby to zmienić utworzono Fundację Ośrodek Wspierania Ekologii. Fundacja od 2012 roku wspólnie z partnerami biznesowymi zmienia postrzeganie ekologii w Polsce.

Fundacja Ośrodek Wspierania Ekologii jest wydawcą kwartalnika Magazyn OZEON, na łamach którego przystępnym językiem przedstawiane są najważniejsze zagadnienia dotyczące rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ekologii w Polsce.

Wybrane inicjatywy, realizowane przez FOWE w ostatnich latach: - Nagrody za propagowanie oze (VIII edycji), - Eko Certyfikaty (VI edycji), - EKO FORUM (IV edycje).