EKOpotencjał

ekopotencjal 300x205Fundacja “Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości” została założona w 2013 roku w celu realizacji działań na rzecz szeroko rozumianej edukacji ekologicznej, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

Tworzy ją grupa absolwentów Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego, posiadająca doświadczenie zawodowe w ochronie środowiska, edukacji ekologicznej, turystyce oraz gospodarce przestrzennej.

Wszystkich członków Fundacji łączy przekonanie, że przez edukację oraz interdyscyplinarne i kompleksowe podejście do problemów środowiska, można znaleźć ich pozytywne rozwiązanie. Naszą misją jest przekazywanie wiedzy na temat m.in. prawidłowego gospodarowania odpadami oraz zagrożeń dla środowiska wynikających z nieodpowiedzialnej działalności człowieka.

Naszym celem jest także ukazanie “ekopotencjału” otaczającego nas środowiska, w związku z czym działalność Fundacji skupiona jest na inicjowaniu i wspieraniu działań społeczności lokalnych tworzących produkty oparte na potencjale przyrodniczym i lokalnych zasobach. Realizujemy również projekty dotyczące zagospodarowania różnego rodzaju terenów czy obiektów, które mają wpływ na poprawę jakości i poziomu życia na na obszarach gmin miejskich, wiejskich oraz miejsko – wiejskich.

 

Projekt EKO LGD
W okresie od lutego do czerwca 2019 r. przeprowadzimy cykl warsztatów z segregacji odpadów i upcyklingu dla dzieci z terenu pięciu Lokalnych Grup Działania: LGD „Qwsi”, LGD Brzesko-Oławska Wieś Historyczna, LGD Dobra Widawa, LGD Szlakiem Granitu, LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich.

Warsztaty zostaną zorganizowane w ramach projektu współpracy EKO LGD w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014 – 2020.
Każdy warsztat składać się będzie z części teoretycznej, w której z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz zabaw edukatorzy będą aktywnie uczyć jak prawidłowo segregować śmieci oraz z części praktycznej, w której metodą upcyklingu odpady zostaną przekształcone w przedmioty użytkowe i dekoracyjne.

Wspólnie z dziećmi będziemy wyławiać odpady z oceanu, grać w ekologiczne memory, a także wykonywać ozdoby z wikliny papierowej i z wytłaczanek po jajkach. W ramach cyklu przeprowadzonych zostanie 107 warsztatów (łącznie na terenie wszystkich LGD uczestniczących w projekcie).

https://ekopotencjal.pl