Kampania EKON

logo ekonEko-Kampania Społeczna EKON rozpoczęła realizację swoich zadań w styczniu 2016 r.

Celem Kampanii jest kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi ze strumienia odpadów komunalnych. Adresatami Kampanii są: dzieci, młodzież, seniorzy oraz przedstawiciele samorządów, gmin, związków gmin i ich mieszkańcy. W społeczeństwie istnieje duży problem z identyfikacją odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych oraz ze zrozumieniem,
jakim zagrożeniem dla zdrowia ludzi i środowiska jest nieprawidłowe postępowanie z tymi odpadami.

Program Eko-Kampanii Społecznej EKON skierowany jest na „pracę u podstaw”, edukację
od najmłodszych lat. Mamy nadzieję, iż podejmowane wysiłki zaowocują w przyszłości społeczeństwem Eko-odpowiedzialnym. Wierzymy, iż realizacja projektów edukacyjnych
m.in. dla szkół podstawowych, będzie bardzo istotnym elementem w osiągnięciu założonego celu.
Będzie fundamentem kształtowania postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.
Głównym założeniem eko-projektów Eko-Kampanii Społecznej EKON jest uświadomienie uczestnikom,
iż to właśnie Oni swoimi decyzjami wpływają na realną kondycję środowiska naturalnego.

http://www.kampania-ekon.pl

EKON 2019 stopka 2