Krajowa Izba Gospodarki Odpadami (KIGO)

logo KIGOKrajowa Izba Gospodarki Odpadami jest organizacją samorządu gospodarczego. Zrzeszamy 130 krajowych przedsiębiorstw działających w sektorze gospodarki odpadami. Nasi członkowie to znaczący udziałowcy rynku gospodarki odpadami w Polsce.
Krajowa Izba Gospodarki Odpadami (KIGO) angażuje się w działania mające na celu wprowadzenie w Polsce takich rozwiązań prawnych, które przyczynią się do budowania stabilnych systemów gospodarki odpadami w naszym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania potencjału spółek samorządowych. Jako zrzeszenie głównie firm komunalnych Izba stale współpracuje ze Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Unią Metropolii Polskich.
Nadrzędnym celem działań Izby jest stworzenie ram prawnych, umożliwiających Polsce osiągnięcie wyników ekologicznych na poziomie europejskim. W celu realizacji tych dążeń Izba nawiązała współpracę z podobnymi organizacjami z Niemiec, Austrii, Szwecji, a od dwóch lat jest pełnoprawnym Członkiem Municipal Waste Europe, organizacji reprezentującej interesy firm samorządowych wobec Parlamentu i Komisji Europejskiej, zrzeszającej Izby z sektora gospodarki odpadami z 19 krajów Europy.
Głównym celem Izby jest reprezentowanie interesów gospodarczych jej Członków zarówno wobec administracji rządowej jak i samorządowej. Izba jest także organem opiniującym w procesie legislacyjnym. Członkowie mają możliwość udziału w organizowanych przez Izbę inicjatywach, dedykowanych podmiotom komunalnym jak m.in.: konferencje, panele dyskusyjne, szkolenia dla kadry zarządzającej, specjalistów gospodarki odpadami i zamówień publicznych, księgowych i finansistów.